Молодь Рiвненщини
  Головна     Новини     Оголошення     Навчання     Робота     Дозвілля     Спорт     Бібліотека     Книга відгуків     ПоштаMETA - украинская поисковая система Rated by PING

ІНТЕРНЕТ ЯК УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Результати соціологічного дослідження
грудень 2008р. - січень 2009р.

     Актуальність дослідження. Найважливішою соціально-інформаційною комунікацією цивілізації сьогодення є глобальна мережа Інтернет. У зв'язку з тим, що людська цивілізація вступила в еру інформації, спостерігаються суттєві зміни в оточуючому нас середовищі, технологіях і споживанні матеріальних та духовних благ. Комп'ютерні та телекомунікаційні технології проникають в освіту, науку, економіку, політику, культуру тощо. Інтернет відображає функціонування різних галузей суспільства та забезпечує інформаційний сервіз спілкування, дозвілля та інших видів професійної діяльності особистості. Мережа Internet необхідна всім - незалежно від професії, соціального статусу, вікових та тендерних відмінностей. Інтернет як засіб розвитку особистості істотно сприяє її самореалізації і розширює соціальні можливості. Користувачі мережі не тільки споживають інформацію, але й постійно наповнюють її різними інформаційними ресурсами.
     Водночас мережа Internet в Рівненській обласній бібліотеці для юнацтва ще не стала певною мірою загальнодоступною, а відповідно й дослідженою, адже достеменно не відомо, як впливає на користувача інформаційне поле, які існують бар'єри в отриманні інформаційних послуг, яким чином можна оперативно задовольнити інформаційні потреби учнівської та студентської молоді.
     Мета соціологічного дослідження аналіз впливу мережі Internet на навчально-виховний процес та соціально-культурний розвиток учнівської та студентської молоді.
Завдання дослідження:
     -з'ясування характеру та ступеня впливу Internet на навчальний процес;
     -аналіз бюджету часу користування мережею Internet;
     -проведення опитування студентів та експертів щодо можливостей поглиблення інформаційних послуг в мережі Internet.
    Об'єкт дослідження - реальні та потенційні користувачі Інтернет-центру бібліотеки.
     Предмет дослідження -вивчення впливу мережі Internet на навчальний процес і соціокультурний розвиток учнівської та студентської молоді.
     Гіпотеза дослідження. Доступ до мережі Internet створює можливість учням та студентам не тільки отримати певну інформацію щодо виконання певних завдань з різних предметів, але й оперативно здобути вже замовлену для виконання роботу, і тим самим породити споживацький характер інформаційно - пасивної взаємодії. Можна передбачити, що покращення інформаційного забезпечення та задоволення інформаційних потреб користувачів буде результативним за умови більш ефективного функціонуванням локальної бібліотечної мережі Інтернет та значно потужнішого обладнання та його програмного забезпечення. Водночас результати соціологічного дослідження дозволять визначити бар'єри та негаразди використання інформаційно-технологічної бази в бібліотеці та запропоновувати рекомендації для більш оперативного задоволення інформаційних потреб учнів, студентів та інших користувачів.
    Коротка характеристика генеральної та вибіркової сукупності.
     Всього в Рівненській обласній бібліотеці для юнацтва по єдиній картотеці на початок 2009 року зареєстровано 5 592 читачі.
     Відбір одиниць вибіркового аналізу здійснювався на засадах районованого та імовірного відбору з генеральної сукупності з кроком відбору - 6.
     Вибіркова сукупність складалася з 130-ти користувачів мережі Інтернет:. З них: чоловіків - 41,8%, жінок - 58,1%.

     Аналіз вибіркової сукупності свідчить про належну репрезентативність отриманих результатів соціологічного дослідження. Адже з метою контролю щодо отримання достовірної інформації методика соціологічного дослідження передбачала введення контрольних запитань в інструментарій.

     Опитування експертів (ЗО читачів) проводилося з метою отримання оцінок ефективності мережі Інтернет в бібліотеці та визначення бар'єрів, які існують серед користувачів мережі Internet.

Так, експерти зазначили про те, що вони користуються Інтернетом кожний день - 8,0%, декілька раз на тиждень -12,0%, епізодично, відповідно до потреб - 38,0% опитаних.
    Опитані експерти користуються Інтернетом:
1. За місцем помешкання - 20,0%.
2. В бібліотеці - 38,0%.
3.Власним "ноутбуком"- 2,0%.
4. У друзів, приятелів- 1,0%.

     Мета користування Інтернетом експертами:
1. Електронна пошта- 31,0%.
2. Для наукової роботи- 28,0%.
3. Читання новин (коледж, технікум)- 42,0%.
4. Спілкування на форумах (у чатах)- 13,0%.
(кількість відповідей перевищують 100%, адже респонденти мали можливість вибрати декілька варіантів відповіді).

     На думку експертів, існують такі бар'єри у використанні мережі Internet:
1. Високий рівень оплати для користувачів - 35,0%.
2.Мало місць для користувачів - 32,0%.
3. Відсутність в б-ці належних ресурсів - 20,0%.

     На думку експертів, Internet допомагає учням та студентам у навчанні:
1. Завжди допомагає - 32,0%.
2. Інколи допомагає - 23,0%.

     Отже експерти вважають, що для значного покращення навчально-виховного процесу варто здійснити такі заходи (пропозиції надаються без зміни стилю викладу):
-знизити оплату для користувачів;
-збільшити швидкість;
-зробити більше місць для користування;
-знизити тарифи;
-усунути перебої зв'язку.
    Тим часом, учні та студенти зазначили, що вони користуються Інтернетом частіше всього:
1. В бібліотеці - 32,2%.
2. В інтернет-кафе - 25,0%.
3. Вдома - 14,5%.
4. У друзів - 3,1%.
5. 5. Мають ноутбук та бездротове під'єднання - 1,4%.

     Учні та студенти користуються мережею Інтернет з метою:
1. Запозичення текстів рефератів, контрольних,курсових та дипломних робіт - 36,9%.
2.Спілкування на форумах (у чатах) - 32,7%.
3. Ознайомлення з новинами - 25,3%.
4.Прослуховування музики - 21,6%.
5.Перегляд відео-сюжетів, фільмів тощо - 14,3%.
6.6. Для наукової роботи - 3,5%.

     Учні та студенти зазначили про існування бар'єрів, які заважають більш ефективно користуватися Інтернетом:
1. Висока ціна для користувачів - 38,2%.
2. Замало місць для користувачів - 21,5%.
3. Тривалий час для входження в мережу - 19,3%.
4.Велика черга для користувачів - 9,6%.

     Майже половина опитаних вважають, що мережа Інтернет певною мірою впливає на ефективність навчально- виховного процесу (48,3%). Водночас 37,0% респондентів вважають, що мереа Інтернет не впливає на процес навчання.
     Репрезентуємо відповіді користувачів на відкрите запитання: "Ваші пропозиції щодо покращення мережі Інтернет в бібліотеці?":
1. Зменшити ціну - 26,3%.
2. Збільшити швидкість - 24,3%.
3. Збільшити кількість місць - 17,9%.
4.Зробити Інтернет повністю безкоштовним - 4,8%.
5. Покращити антивірусне забезпечення - 3,1%.
6. Покращити доступність до мережі - 2,0%.
7. Зробити безлімітні тарифи - 1,4%.

     В дослідженні аналізувався Інтернет-контент та сервіси глобільної мережі, яким надають перевагу учні та студенти. Частіше всього користувачі звертаються до таких Інтернет-ресурсів та сайтів:
-інофрмація для навчання;
-розважальні сайти;
-google.com.ua;
-ukr.net;
-mail.ru;
-rambler.ru;
-yandex.ru;
-сервіс е-mail;
-livejournal.ru;
-ukrstat.gov.ua;
-музичні сайти;
-youtube.com;
-wikipedia.org;
-lib.ru;
-сайти з програмним забезпеченням;
-одноклассники.ru;
-yahoo.com;
-"Українська правда";
-mirknig.com;
-bazika.net;
-dwar.ru;
-тематичні форуми;
-facebook.com;
-art.ua;
-football.ua;
-gismeteo.ru;
-nbuv.ua;
-mon.gov.ua;
-manyclips.ru;
-poezia.ru;
-korrespondent.ua
     Отже як свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в РІвненській обласній бібліотеці для юнацтва, молодіжна книгозбірня потребує значного покращення технологічної бази доступу до мережі Інтернет для більш повнішого задоволення зростаючих потреб користувачів, враховуючи, що змістове наповнення ресурсів глобальної мережі дещо провокує споживацьке відношення сучасної молоді у задоволенні своїх інформаційних потреб, особливо в навчально-виховному процесі.     Соціологічне дослідження проводилося в Рівненській обласній бібліотеці для юнацтва впродовж грудня 2008 року та січня 2009 року.
<<<


   Головна     Новини    Оголошення     Навчання     Робота     Дозвілля     Спорт     Бібліотека     Книга відгуків     Пошта