Молодь Рiвненщини
  Головна     Новини     Оголошення     Навчання     Робота     Дозвілля     Спорт     Бібліотека     Книга відгуків     Пошта

<<<

МОЛОДІЖНА АДМІНІСТРАЦІЯ

В 1998 р. в Рівному започаткований проект "Молодіжна адміністрація". Його ініціаторами був обласний Центр патріотичного виховання молоді. Проект був спрямований на вирішення проблеми залучення молоді Рівненщини до участі в управлінні суспільством через організацію навчання та стажування найбільш здібних молодих людей в органах державної влади.

Розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації № 24 від 23. 01. 2001 р. "Про заходи на виконання Указу Президента України від 9. 11. 2000 р. № 1212 "Про комплексну програму підготовки державних службовців" з метою формування кадрів державних службовців нової генерації було продовжено роботу по реалізації проекту "Молодіжна адміністрація". Для удосконалення системи пошуку талановитої молоді, яка цікавиться питаннями державного управління, рекомендовано направляти найбільш здібних молодих людей на навчання та зарахування їх до резерву кадрів на посади керівників та спеціалістів органів виконавчої влади області.

На сьогодні відділ у справах сім’ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації в рамках діючого проекту „Молодіжна адміністрація” щорічно оголошує конкурсний відбір учасників програми стажування молоді при Рівненській облдержадміністрації.

Проект розрахований на молодь, яка має повну вищу освіту, та студентів 5-х курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які розташовані на території Рівненської області, а також лідерів та активістів діючих в області молодіжних громадських організацій.

Метою проекту є залучення студентської та громадсько-активної молоді до участі в діяльності органів виконавчої влади, відбір обдарованої, творчої та активної молоді для підготовки кадрового резерву державних службовців облдержадміністрації.

Проектом передбачено:
– проходження співбесіди на знання законодавства України;
– навчання на базі регіонального центру підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій впродовж визначеного терміну;
– стажування в управліннях, відділах обласної державної адміністрації, територіальних органах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади впродовж визначеного терміну;
– написання та захист робіт з питань діяльності органів виконавчої влади;
– зарахування до кадрового резерву в структурні підрозділи облдержадміністрації за результатами успішного виконання всіх вимог проекту.

Анкети учасників проекту та рекомендації від молодіжної громадської організації або навчального закладу надсилаються у відділ у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 1 (каб. № 127), тел/факс (0362) 633-987, e-mail: sv_molod@ukr.net

Докладніше про терміни та умови участі в проекті можна дізнатися на сайті Рівненської облдержадміністрації: www.rv.gov.ua

П О Л О Ж Е Н Н Я
про молодіжну адміністрацію

1. Обласна молодіжна адміністрація є дорадчим органом обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики.
2. Молодіжна адміністрація є органом, який діє на добровільних засадах в системі органів державної виконавчої влади області.
3. Координацію роботи молодіжної адміністрації здійснює управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.
4. Молодіжна адміністрація має на меті забезпечення проведення у життя державної політики з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей на території області.
5. Молодіжна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про громадські молодіжні організації", розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Молодіжна адміністрація діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з представницькими органами та органами місцевого самоврядування.
6. Основними завданнями молодіжної адміністрації є:
- підготовка кадрового резерву для органів державної виконавчої влади;
- підготовка спільно з органами виконавчої влади науково обґрунтованих пропозицій щодо формування державної молодіжної політики у соціальній сфері, вирішення проблем зайнятості молоді, забезпечення здорового, всебічного розвитку молоді та дітей, їх виховання на засадах гуманізму;
- розроблення та впровадження цільових програм з питань соціального становлення та розвитку молодіжної політики в області;
- розроблення і забезпечення реалізації спільно з іншими галузевими управліннями і місцевими органами виконавчої влади заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді та дітей;
- здійснення співробітництва з молодіжними адміністраціями і парламентами в Україні та налагодження стосунків з аналогічними організаціями за кордоном;
- підготовка та подання голові обласної державної адміністрації узагальнених даних та пропозицій щодо вирішення проблем молодіжної політики в області;
- участь у проведенні експертиз проектів і програм з питань молодіжної політики та розвитку галузей народного господарства області;
- організація проведення анкетувань та опитувань з питань розвитку молодіжної політики;
- підготовка та участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на розвиток ініціативи та задоволення інтересів молоді та дітей, організації оздоровлення молоді;
- сприяння розвитку та створенню громадських молодіжних організацій і об'єднань;
- узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до сфери молодіжної політики, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку внесення їх на розгляд Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, голові обласної державної адміністрації;
- вивчення питань організації виконання актів законодавства щодо реалізації молодіжної політики;
- організація інформаційно-роз'яснювальної роботи через засоби масової інформації.

Повноваження молодіжної адміністрації

Члени молодіжної адміністрації для виконання покладених на неї завдань мають статус радників та такі повноваження:
- ознайомлюватись з необхідною для роботи інформацією, службовою документацією облдержадміністрації та її органів, інформаційними та довідковими матеріалами, що стосуються питань, над якими він працює, а також з матеріалами архівів, які необхідні для розробки проектів пропозицій, рішень;
- отримувати копії документів, які необхідні для роботи;
- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій на нарадах, днях контролю, засіданнях колегії облдержадміністрації та її структурних підрозділів;
- оголошувати на нарадах, днях контролю, засіданнях колегій облдержадміністрації та її органів, за попередньою згодою головуючого, тексти звернень, заяв, резолюцій та інших документів;
- вносити проекти наказів начальників управлінь, розпоряджень голови облдержадміністрації на розгляд керівнику структурного підрозділу облдержадміністрації, в якому він проходить стажування.
За дорученням облдержадміністрації та її органів радник має право брати участь у перевірках діяльності державних органів, знайомитись з необхідними для цього документами.

<<<
   Головна     Новини    Оголошення     Навчання     Робота     Дозвілля     Спорт     Бібліотека     Книга відгуків     Пошта